Konspekt 2 – Temat: Przyjaciel zwierząt

Konspekt mający na celu: rozwijanie kompetencji językowych, rozwijanie zdolności poznawczych, rozwijanie umiejętności koncentracji, wdrażanie do pracy w grupie, rozwijanie kompetencji społecznych, rozwijanie koordynacji ruchowej.

Konspekt 1 – Temat: Misia i świat zwierząt

Konspekt mający na celu: rozwijanie zdolności manualnych, rozwijanie kompetencji językowych, wdrażanie do pracy w grupie, rozwijanie zdolności ruchowych, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy.