Konspekt zajęć edukacyjnych dla dzieci  w wieku 6-7 lat

Czas trwania: 45 minut

Cele ogólne:

 • rozwijanie zdolności poznawczych,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • rozwijanie umiejętności koncentracji,
 • rozwijanie wyobraźni i twórczego działania,
 • wdrażanie do pracy w grupie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • zna gatunki zwierząt,
 • potrafi rozróżnić zwierzęta domowe od dziko żyjących,
 • zna podstawowe potrzeby zwierząt,
 • zna sposoby opieki nad zwierzętami domowymi oraz dziko żyjącymi,
 • zna podstawowe sygnały języka zwierząt,
 • potrafi odpowiednio interpretować zachowania zwierząt,
 • potrafi z szacunkiem i empatią odnosić się do zwierząt,
 • potrafi zachować środki bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami.

Materiały:

 • książka z serii pt. „Misia i jej mali pacjenci” Anieli Cholewińskiej-Szkolik,
 • tablica interaktywna,
 • karty z wizerunkami zwierząt.

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie:

Prowadzący wita się z grupą i zaprasza wszystkie dzieci do wysłuchania fragmentu książki
z serii pt. „Misia i jej mali przyjaciele”.

Część właściwa:

 1. Na tablicy interaktywnej dzieci rozwiązują quiz typu memory. Dzieci mają za zadanie znaleźć pasujące pary zwierząt domowych i dzikich. Każdy uczestnik, który znajdzie pasującą parę jest proszony o krótką charakterystykę danego gatunku: jak nazywa się dane zwierzę, gdzie występuje, czym się żywi.
 2. Prowadzący wraz z dziećmi zastanawiają się wspólnie nad różnymi sytuacjami związanymi z obecnością zwierząt w naszym otoczeniu:
 • Jak dane zwierzę może się czuć i jak może zareagować, gdy np. niespodziewanie dotkniemy zwierzęcia lub zajdziemy je od tyłu?
 • Jak zwierzęta komunikują swoje nastroje, np. pies obnaża zęby, kot mruczy, chomik gryzie pręty w klatce?
 • Jak się zachowuje zwierzę domowe gdy jest chore i jak można mu pomóc?
 • Jak zachowuje się dzikie zwierzę gdy jest ranne i/lub chore i jak można mu pomóc?
 1. Prowadzący dzieli uczestników na cztery grupy. Każda z nich losuje kartoniki
  z wizerunkami zwierząt:
 • kot ze zjeżoną sierścią,
 • bocian ze złamanym skrzydłem,
 • pies z podkulonym ogonem,
 • mysz gryząca pręty klatki.

Każda grupa ma za zadanie wymyślić krótką historię, tłumaczącą co mogło spowodować taki a nie inny stan danego zwierzęcia oraz sposób w jaki moglibyśmy mu pomóc.

 1. Każda grupa przedstawia swoją wymyśloną historię pozostałym uczestnikom.

Zakończenie:

Prowadzący w kilku krótkich zdaniach podsumowuje zajęcia, zwracając szczególną uwagę na to jak ważne jest właściwe zrozumienie komunikatów wysyłanych przez zwierzęta oraz jak ważne jest pamiętanie o własnym bezpieczeństwie.

Opracowała:

Joanna Jaskólska, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej,
Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży

Konspekt nadesłany na konkurs.