Temat:  Misia i świat zwierząt

Cele ogólne:

 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • wdrażanie do pracy w grupie,
 • rozwijanie zdolności ruchowych,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy.

Cele operacyjne :

Uczeń:

 • potrafi rozpoznawać zwierzęta,
 • potrafi odróżnić zwierzęta domowe od gospodarskich i dzikich,
 • potrafi porównywać zwierzęta, szukać podobieństw i różnic,
 • oswaja się z obcowaniem ze zwierzętami,
 • uczy się szanować zwierzęta,
 • przy pomocy rodziców, potrafi stworzyć album i zebrać do niego materiały.

Materiały:

 • książki z serii „Misia i jej mali pacjenci” Anieli Cholewińskiej-Szkolik,
 • materiały plastyczne: klej, nożyczki, taśma klejąca, kredki, pisaki, kreda,
 • obrazki przedstawiające zwierzęta.

 

Przebieg zajęć:

 

 

Wprowadzenie:

Nauczyciel pyta dzieci, jakie zwierzęta widziały ostatnio podczas spaceru/ wyjazdu na wieś/ wyprawy do lasu.

 

Część właściwa:

Zagadki – nauczyciel czyta krótkie wierszowane zagadki, a dzieci zgadują, jakie zwierzę ma na myśli nauczyciel. Każde zwierzątko nauczyciel ilustruje obrazkiem, który umieszcza na tablicy.

Nauczyciel tłumaczy dzieciom, czym różnią się zwierzęta domowe od gospodarskich czy leśnych. Wspólnie z dziećmi układa obrazki na tablicy przyporządkowując zwierzęta do danych kategorii.

Pierwszy album – nauczyciel dzieli klasę na grupy 4-osobowe. Rozdaje kartki, klej, taśmę, nożyczki oraz obrazki zwierząt. Dzieci mają za zadanie stworzyć mini album, w którym znajdują się obrazki oraz podpisy.

Nauczyciel zachęca dzieci do stworzenia podobnego albumu w domu, przy pomocy rodziców. Dzieci mają tam umieszczać obrazki/ zdjęcia zwierząt, które widzą podczas spacerów czy wycieczek. Zachęca, by dzieci zbierały o nich informacje i uzupełniały o nie wpisy w albumie.

 

Zakończenie:

Nauczyciel czyta dzieciom fragment książki „Misia i jej mali pacjenci” pt. „Wizyta na wsi”. Zwraca uwagę, że niezależnie od tego, do jakiej kategorii należy dane zwierzątko, należy się odnosić do niego z szacunkiem.