Konspekt 10 – Temat: Las pełen zwierząt

Konspekt zajęć o tematyce ekologicznej Jak powinniśmy zachować się w stosunku do  dzikich zwierząt mieszkających w lesie. Czas: ok. 40 min. Uczestnicy: Dzieci z kl. I-III szkoły podstawowej. Miejsce: Biblioteka główna. Metoda: Zbiorowa. Forma pracy: Prezentacja...

Konspekt 3 – Temat: Zniszczymy las, nie będzie nas!

„Opowieści z zielonego parku” K. Wychowaniec – bajka kamishibai. Czas realizacji: 90 min. Cel główny: Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury (tekst literacki/obraz), czyta teksty literackie odpowiadające jego rozwojowi emocjonalnemu oraz...

Konspekt 2 – Temat: Przyjaciel zwierząt

  Temat: Przyjaciel zwierząt Cele ogólne: rozwijanie kompetencji językowych, rozwijanie zdolności poznawczych, rozwijanie umiejętności koncentracji, wdrażanie do pracy w grupie, rozwijanie kompetencji społecznych, rozwijanie koordynacji ruchowej. Cele operacyjne:...

Konspekt 1 – Temat: Misia i świat zwierząt

  Temat:  Misia i świat zwierząt Cele ogólne: rozwijanie zdolności manualnych, rozwijanie kompetencji językowych, wdrażanie do pracy w grupie, rozwijanie zdolności ruchowych, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy. Cele operacyjne : Uczeń: potrafi rozpoznawać...