Misia w Mediach

kiedymamaniespi.pl „Podsumowując – pięknie wydana, lekka lektura z ukrytym morałem i wzorcami zachowań do naśladowania. Seria książeczek dla dzieci, obok której trudno przejść obojętnie.” Zobacz całą recenzję:...

Konspekt 3 – Temat: Zniszczymy las, nie będzie nas!

„Opowieści z zielonego parku” K. Wychowaniec – bajka kamishibai. Czas realizacji: 90 min. Cel główny: Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury (tekst literacki/obraz), czyta teksty literackie odpowiadające jego rozwojowi emocjonalnemu oraz...

Konspekt 2 – Temat: Przyjaciel zwierząt

  Temat: Przyjaciel zwierząt Cele ogólne: rozwijanie kompetencji językowych, rozwijanie zdolności poznawczych, rozwijanie umiejętności koncentracji, wdrażanie do pracy w grupie, rozwijanie kompetencji społecznych, rozwijanie koordynacji ruchowej. Cele operacyjne:...

Konspekt 1 – Temat: Misia i świat zwierząt

  Temat:  Misia i świat zwierząt Cele ogólne: rozwijanie zdolności manualnych, rozwijanie kompetencji językowych, wdrażanie do pracy w grupie, rozwijanie zdolności ruchowych, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy. Cele operacyjne : Uczeń: potrafi rozpoznawać...