Konspekt 4 – Temat : Język zwierząt

 Konspekt zajęć edukacyjnych dla dzieci  w wieku 6-7 lat Czas trwania: 45 minut Cele ogólne: rozwijanie zdolności poznawczych, rozwijanie kompetencji językowych, rozwijanie umiejętności koncentracji, rozwijanie wyobraźni i twórczego działania, wdrażanie do pracy w...

Konspekt 9 – Temat: Środowisko naturalne – Nasz dom

Konspekt zajęć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielgomłynach Zajęcia przeznaczone dla uczniów klasy V szkoły podstawowej. Grupa osób 14. Czas trwania zajęć 2 do 3 godzin zegarowych. Miejsce przeprowadzenia zajęć :Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach. Cel...

Konspekt 10 – Temat: Las pełen zwierząt

Konspekt zajęć o tematyce ekologicznej Jak powinniśmy zachować się w stosunku do  dzikich zwierząt mieszkających w lesie. Czas: ok. 40 min. Uczestnicy: Dzieci z kl. I-III szkoły podstawowej. Miejsce: Biblioteka główna. Metoda: Zbiorowa. Forma pracy: Prezentacja...

Konspekt 3 – Temat: Zniszczymy las, nie będzie nas!

„Opowieści z zielonego parku” K. Wychowaniec – bajka kamishibai. Czas realizacji: 90 min. Cel główny: Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury (tekst literacki/obraz), czyta teksty literackie odpowiadające jego rozwojowi emocjonalnemu oraz...